17.mai-morgen

på skolen

Rektor Beneticte Grongstad (t.v.) og repr. for konsulatet Lis Ann Sylling

Rektor Benedikte Grongstad ledet 17. mai-morgen på skolen
og repr. for konsulatet Lis Ann Sylling holdt apell for dagen

Del