Det norske hus eller Sjømannskirke?

På grunn av den religionspolitiske situasjonen i Tyrkia, stilte lokale myndigheter visse krav til Sjømannskirkens etablering i Alanya. Det var en viktig forutsetning at den religiøse aktiviteten på ingen måte måtte skape ytterligere motsetninger i lokalsamfunnet. Sjømannskirken i Alanya fikk dermed det religionsnøytrale navnet «Det norske hus». Dette viste seg imidlertid å være lite hensiktsmessig, ettersom nordmennene i området ikke forstod hva «Det norske hus» skulle være.

Etter konsultasjon med det lokale politiet og den norske konsulen ble senteret derfor senere omdøpt til Sjømannskirken-Norsk kirke i Alanya. Navneskiftet var viktig for at nordmennene skulle kjenne igjen Sjømannskirkens tilstedeværelse, noe de også gjorde. Kirken fikk raskt gode besøkstall, og allerede første året ble det klart at kirkebygget var for liten til å holde «fest på kjerka». En måtte finne nye lokaler. 

Etter å ha holdt til vest i Alanya siden september 2008, flyttet kirken i 2011 til et nytt og større lokale øst i byen. Besøkene fortsatte å øke, og i perioden 2009–2013 hadde kirken over 10 000 årlige besøkende.

Del