Kirke og samlingssted

Sjømannskirken er både kirke, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn og andre skandinaver i Alanya-området. Brukergruppen er i stor grad mennesker over 40 år. Det er også mange yngre mennesker som kommer til Alanya, men ofte som korttidsturister. Det har vært vanskelig for kirken å nå ut til disse.

I tillegg til kafédrift og faste aktiviteter, temakvelder og utflukter, feires også høytider og merkedager ved sjømannskirken. En annen oppgave kirken har tatt på seg er å være en brobygger mellom norsk og tyrkisk kultur, og det har blant annet vært avholdt både tyrkiskkurs og foredrag om Islam ved kirken.

Del