Diakonale oppgaver

I tillegg til aktiviteter og kirkelige tilbud har sjømannskirkene i Albir-Villajoyosa også hatt mange diakonale oppgaver. Syke- og hjemmebesøk har vært en viktig prioritering, og som eksempel ble det i 2004 utført 616 slike besøk.

Selv om Sjømannskirkens arbeid på mange måter har vært rettet mot pensjonister siden etableringen på Costa Blanca-kysten i 1979, har også norske familier, barn og unge blitt en stadig viktigere målgruppe. Det har derfor blitt startet aktiviteter som småbarnstreff, barnegospel og ungdomsklubb. I 2007 ble også Familieveiviseren opprettet som et støttetilbud til norske barnefamilier i området.

Del