Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Kort om navneendringen, www.spaniaavisen.no[lesedato 26.7.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1982–1984; 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
Del