Mange aktiviteter

Med både sjømannskirke i Albir og Minnekirken på Solgården, deles aktivitetene etter hvilket lokale som er best egnet. I Minnekirken blir det fremdeles holdt gudstjenester, «fest på kjerka», samt alle kirkelige handlinger som bryllup og konfirmasjon.

Hverdagsaktivitetene er knyttet til sjømannskirken i Albir, med åpningstider både på formiddag og kveld. Aktiviteter som lørdagsgrøt, kulturkvelder, sjømannstreff og barnekor er populære. Her samles også den aktive boccia-gjengen hver tirsdag og torsdag til konkurranse og felleskap.

Del