Omstridt engasjement

Sjømannskirkens engasjement ved Solgården var et av de første konkrete resultatene av en omfattende omstillingsprosess i organisasjonen som tok til i 1970-årene. Og med virksomheten på Costa Blanca-kysten beveget Sjømannskirken seg inn på et helt nytt territorium. Satsingen på Solgården var et omdiskutert og kontroversielt valg. Krefter både innad i og utenfor Sjømannskirken motsatte seg i begynnelsen tanken på at organisasjonen skulle bruke midler og krefter på det de hevdet var rike nordmenn som satt på stranden i Spania. I virkeligheten var hovedparten av nordmennene som oppholdt seg på Costa Blanca minstepensjonister og trygdede som av helsemessige årsaker hadde rømt fra den norske vinteren.

Del