Solgården

På Solgården ble det også bygget en kirke, som gave fra Olav Strømmes minnestiftelse. Olav Strømmes Minnekirke skulle i hovedsak brukes av gjester og ansatte ved feriesenteret, og det første året fulgte en norsk prest alle grupper gjester til Solgården. Det viste seg imidlertid raskt at også andre nordmenn som hadde bosatt seg i området ønsket å bruke kirken, og at en derfor burde få på plass en ordning med fast prest i Minnekirken. 

Løsningen ble å hente inn en norsk sjømannsprest. En avtale ble tegnet med Sjømannskirken, der minnestiftelsen skulle stå for prestens lønning i to år, samtidig som Solgården også fortsatt skulle være ansvarlig for driften av eiendommen og kirkebygget. Sogneprest Torleif Worren ble ansatt som den første sjømannspresten, innsatt i tjenesten ved en stor festgudstjeneste 18. mars 1979. Både hjemmesekretær i Sjømannskirken Halfdan Bondevik og biskop Kaare Støylen var til stede, og Bondevik omtalte festgudstjenesten og festlighetene rundt som: «en merkedag som knapt vil gå av minne» og «en sjøsetting av norsk kirke i utlandet».

Del