Vekst gjennom over 20 år

Gjennom store deler av 1980- og 1990-årene fortsatte det norske miljøet på Costa Blanca-kysten å vokse. Det ble imidlertid tydelig at Minnekirken ikke lå sentralt nok til i forhold til de norske turistene, og lokalene egnet seg heller ikke til alle typer aktiviteter. I tillegg til å opprettholde tilbudet ved Minnekirken på Solgården, begynte derfor Sjømannskirken å se seg om etter et egnet sted for en ny sjømannskirke. Valget falt på byen Albir ­­– midt i kjernen av fastboende og ferierende nordmenn.

Den nye sjømannskirken ble innviet høsten 1996, og utviklet seg til å bli et populært sosialt, kulturelt og religiøst sentrum for nordmennene i området. Både i årene før og etter årtusenskiftet var stasjonen den best besøkte av alle sjømannskirkene. I toppåret 2005 besøkte over 60 000 kirken. Og per 2014 er fremdeles sjømannskirkene i Albir-Villajoyosa av de best besøkte av organisasjonens kirker.

Del