Amsterdam blir bistasjon

I slutten av 1880-årene avtok den skandinaviske skipstrafikken på Amsterdam, og fra 1892 ble derfor Rotterdam sentrum for Sjømannskirkens arbeid i de nederlandske havnebyene. Sjømannskirken i Amsterdam fikk status som bistasjon underlagt Rotterdam, og ble fra da av bestyrt av en assistent. Sjømannspresten kom med jevne mellomrom fra Rotterdam for å holde gudstjenester. I 1908 ble Sjømannskirkens virksomhet i byen nedlagt.

Del