Nye forsøk

I 1925 ble det igjen startet virksomhet i Amsterdam. Virksomheten viste seg imidlertid å bli for kostbar, og ble innstilt igjen i 1932. Enda et nytt forsøk ble gjort i 1946, men ble oppgitt igjen allerede I 1947.

I nyere tid har Sjømannskirken holdt årlige gudstjenester i Amsterdam i The English Reformed Church. For ytterligere å styrke nærværet sitt i byen startet organisasjonen også i 2011 opp med kulturtreff hver siste søndag i måneden – i samarbeid med den svenske kirken i byen.

Del