Andre verdenskrig

Da andre verdenskrig brøt ut, var det igjen en assistent som måtte holde kirken åpen. Denne gangen var det Harald Hansen. Han stengte av kirkebygget og innredet leseværelset til kapell. Her ble det avholdt gudstjenester gjennom alle krigsårene, og disse var godt besøkt. I krigens siste år ble Antwerpen rammet av et rakettregn. De tyske V-1 bombene, som var en forløper for moderne raketter, ble stilt inn mot Antwerpen etter at britiske mål ikke lenger var innenfor rekkevidde. En av disse bombene falt ned bare 25 meter fra kirken, som ble skadet.

Som følge av skadene måtte kirken pusses opp. Og for å utnytte lokalene bedre fant en det hensiktsmessig å snu hele kirken 180 grader. Dette ble også gjort, og i mai 1952 stod den nye kirken klar. Den var nå blitt en moderne sjømannskirke med adskilt leseværelse og kirkerom.

Del