Første verdenskrig

Da første verdenskrig brøt ut havnet Antwerpen med sin strategiske beliggenhet midt i konflikten, og både norske og andre skip forsvant fra havnen. Sjømannspresten befant seg i Norge ved krigens utbrudd, uten mulighet til å returnere til kirken. I stedet ble kirken gjennom krigsårene drevet av kaptein Chr. Flørnæs, som hadde slått seg ned i Antwerpen som skipsmegler. Flørnæs holdt både gudstjenester og fungerte som kirkens vaktmester.

En episode som utspant seg i disse årene var da tyske soldater kom for å beslaglegge kirkeklokken. Siden den var av metall, kunne den smeltes om og brukes til krigsmateriell. Men Fru kaptein Flørnæs ga da klar beskjed: «Ja tar dere den klokken da får dere krig med Norge også» (gjenfortalt i Bud & Hilsen nr. 11–12/1965). De tyske soldatene bestemte seg for at klokken ikke var verdt bryet, og den fikk henge i fred.  

Del