Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

Bud & Hilsen nr. 1–2/1865; nr. 11–12/1965; nr. 1/2013

Carl Huitfeldt: Gullfisk og haier. Oslo 1929

Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989

«Våre stasjoner 1». Den norske Sjømannsmisjon 1980

Vår norske katedral i Antwerpen. Historien om verdens eldste sjømannskirke. Utgitt av sjømannskirken i Antwerpen 1990

Sjømannskirkens årbøker 1985–1988; 2000–2002

Del