Verdens eldste sjømannskirke i drift

Etterkrigstiden har vært en tid med konstant utvikling og skiftende realiteter for sjømannskirken i Antwerpen. Skipsfartens storhetstid i 1950- og 1960-årene medførte rekordhøye besøkstall. I toppåret 1964 var det 1721 norske skipsanløp på Antwerpen, med 45 423 besøkende ved kirken.

I årene etter gikk imidlertid besøkstallene stadig nedover. Færre norske skip og kortere liggetid i havn, betydde at færre norske sjøfolk besøk i kirken. I 1970- og 1980-årene fant imidlertid en annen norsk yrkesgruppe veien til kirken – nemlig trailersjåførene. Og i årsrapporten fra 2000–2002 kan en lese følgende om denne utviklingen: «Kirka har i mange år vært trailerkirke nummer en. Her kommer sjåfører innom for å dusje, skifte til nytt tøy og samle nye krefter.»

I begynnelsen av 2000-årene hadde kirken et årlig besøk på nesten 20 000. Ti år senere hadde tidene igjen forandret seg. Med bare en liten fastboende gruppe nordmenn, liten skips- og trailertrafikk, og nesten ingen tilflytting er brukergrunnlaget per 2014 ikke det samme for «den norske katedral i Antwerpen».

Del