Fleksibel kirkestab

Fleksibel kirkestab


Skipsfarten på Aruba og de andre omkringliggende oljeøyene var særpreget av båtenes uregelmessige ankomst og korte liggetid. Omtrent 80 prosent av skipene som ankom Aruba hadde mindre enn én dags liggetid. Det vil si at mange skip kom inn om natten, for så å reise ut igjen neste morgen. For sjømannskirkens ansatte krevde dette stor fleksibilitet. Leseværelset var åpent hele dagen når det var båter i havn. Det var også umulig å avholde faste møter og fester. Sammenkomstene ble arrangert når skipene var i havn, noe som fort kunne resultere i syv fester på en uke! Og det hendte at festen startet ved midnatt, slik at mannskapene som akkurat var kommet i havn skulle få være med på moroa, før de stakk til havs igjen neste morgen.  

På grunn av skipenes korte liggetid utgjorde skipsbesøkene en viktig del av Sjømannskirkens arbeid på Aruba. I tillegg til skipene som ankom San Nicolas dro kirkestaben også på skipsbesøk i hovedstaden Oranjestad. Sykebesøk var en annen viktig oppgave, ettersom mange av sjøfolkene ble rammet av tropesykdommer og arbeidsulykker på de store tankskipene.

Del