Fullt hus

Det var i utgangspunktet få severdigheter og aktiviteter for sjømennene som gikk i land på Aruba. Men sjømannskirken tok umiddelbart opp konkurransen med de rundt 60 havnekneipene i San Nicolas, med omsorg og bestyrerkonens vafler og hjemmebakst. Det ble jobbet målrettet med å utgjøre et attraktivt alternativ til det som fra Sjømannskirkens perspektiv ble ansett som et direkte farlig miljø å oppholde seg i – både fysisk og åndelig. I tillegg til gudstjenester og oppbyggelige møter arrangerte sjømannskirken både fester, badeturer, byturer og fotballkamper. De kunne også tilby norske aviser, filmkvelder eller et slag pingpong.

Tiltakene var vellykket, og på sjømannskirken var det fullt hus fra starten. Allerede første julen ble det avholdt hele tolv julefester. Arbeidsoppgavene ved stasjonen økte, og i 1953 ble staben utvidet med en vaktmester (senere omgjort til husmorstilling). Antallet skipsanløp og besøkende var høyt gjennom 1950-årene og begynnelsen av 1960-årene, og på det meste var det godt over 600 skandinaviske skipsanløp på Aruba årlig der majoriteten var norske skip. 1956 var toppåret med 14 521 besøkende på kirken. På den tiden holdt sjømannskirken på Aruba 200 fester årlig.

Del