Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 12–13/1949
  • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954; 1955–1969; 1970–1981
  • Venezuela – næringsliv, www.snl.no [lesedato 28.6.2013]
Del