Diakonalt arbeid

Det diakonale arbeidet har siden starten utgjort en viktig del av Sjømannskirkens virksomhet på Kypros. Mange av de skandinaviske turistene som kommer er eldre og syke mennesker, og mange nordmenn blir hvert år innlagt på sykehusene i Ayia Napa. Sjømannskirken gjennomfører derfor flere hundre sykebesøk i året.

Det diakonale arbeidet rettet mot ungdom startet opp i 2009 med prosjektet «Nattvandring». Dette prosjektet hadde som mål å hjelpe de skandinaviske ungdommene som var i Ayia Napa for å feste. Nattevandringen innebar å dele ut vann, tilby samtaler og hjelpe fulle ungdommer hjem til hotellet. Dessverre inkluderte arbeidet også ofte å få ungdommer på sykehus etter ulykker, eller til pumping.

Prosjektet var i utgangspunktet et svensk initiativ, men i 2012 begynte også Sjømannskirken i samarbeid med forsikringsselskapet Europeiske å sende nattevandrere til Kypros. Tilbudet ble svært godt tatt imot av både ungdommene selv, bekymrede foreldre hjemme og de lokale myndighetene på Kypros. Til sammen 12 000 glass vann ble delt ut sommeren 2012, og prosjektet er planlagt å fortsette også i årene fremover.

Nattevandringen er en spennende utvikling av arbeidet til sjømannskirken på Kypros. En kirke som tradisjonelt sett har vært innrettet mot den eldre garde av langtidsturister, har lykkes i å nå ut til en stor gruppe av ungdommer som kommer til Kypros som korttidsturister.

Del