Kilder

Skrevet av Historikarverksemda

Kilder

  • Gatelangs nr. 3/2011
  • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Kypros, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
Del