Fra sjømannskirke til reisetjeneste

Effektivisering og omlegging av norsk sjøfart fra midten av 1960-årene av, førte til at stadig færre skip ankom Baltimore og færre sjøfolk fant dermed veien til leseværelset. Stasjonen i Baltimore hadde også lenge hatt økonomiske problemer, og i 1984 bestemte derfor Sjømannskirkens Hovedstyre at kirkebygget skulle selges. Virksomheten i Baltimore ble imidlertid ikke nedlagt, men omdefinert til reisetjeneste med hele den amerikanske østkysten som ansvarsområde.

Del