Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Asbjørn Nilsen (red.): «Se deg om i glede. Den norske sjømannskirke Baltimore 50 år 1919–1969». Utgitt av Kirkerådet, Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen 1969
  • Lauritz Pettersen: Bergen og sjøfarten. Fra kjøpmannsrederi til selvstendig næring, 1860–1914. Bergens rederiforening og Bergens sjøfartsmuseum, Bergen 1981
  • «Våre stasjoner», hefte 2. Den norske sjømannsmisjonen 1980
  • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954; 1955–1969; 1970–1981; 1982–1984
  • Fortellinger om kyst-Norge, www.kyst-norge.no [lesedato 26.8.13]
Del