Ny giv

Etter andre verdenskrig fikk stasjonen igjen egen sjømannsprest og selvstendig status. Og nå ble det også arbeidet målrettet for å skaffe nye og større lokaler. Sammen med Kirkerådet som ble opprettet i 1948 bidro blant annet norske sjøfolk, rederier og kirkens kvinneforening og ungdomsforening aktivt for å samle inn penger til formålet. I 1961 ble The Faith & Evangelical Reformed Church på 300 South Park Patterson Park Avenue kjøpt og innredet til norsk sjømannskirke.

Også den nye kirken lå nær havnen, og kontakten med sjøfolkene var god – gjennom skipsbesøk, utflukter, arrangementer på leseværelset og gudstjenester. I 1950– og 1960-årene var det norske skip som toppet listen over utenlandske skip i Baltimore med i overkant av 500 skipsanløp årlig, hvor mange av skipene gikk i fast linjefart på Baltimore.

Både på grunn av utvandringen på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet og skipsfarten, var den norske tilstedeværelsen i Baltimore betydelig. Og spesielt i etterkrigstiden hadde Sjømannskirken et utstrakt samarbeid med norske institusjoner og foreninger. Når det gjaldt sjøfolkenes ve og vel samarbeidet de både med det norske sjømannshjemmet «Norse Hill» som var blitt etablert under andre verdenskrig og Statens Velferdskontor for Handelsflåten, i tillegg til det norske generalkonsulatet og Norsk Sjømannsforbunds avdeling i byen.   

Del