Sjømannskirken åpner leseværelse

Så tidlig som i 1870-årene hadde norske utvandrermenigheter i New York og Baltimore tatt initiativet til å starte menighetsarbeid blant norske sjøfolk i byen. Sjømannskirken, derimot, etablerte seg ikke i Baltimore før i 1919. Den norske sjømannspresten i nabobyen Philadelphia, Halvor Midtbø, hadde da to år tidligere henvendt seg til organisasjonens hovedstyre i Norge, om at det burde åpnes leseværelse her.

Etter mye leting fikk Sjømannskirken kjøp et hus på 5 South Broadway. Huset var lite og trangt, men plasseringen var god. Det lå nær fruktkaiene, og South Broadway var sjøfolkenes gate. Det var i denne gaten de leide seg rom når de mønstret av. Veien til sjømannskirken var med andre ord ikke lang. Huset ble innredet med leseværelse og kapell, og var betjent av en assistent. Med jevne mellomrom kom sjømannspresten fra Philadelphia for å holde gudstjenester.

Og at de norske sjøfolkene satte pris på det nye tilbudet i havn, kommer frem i denne beretningen som andrestyrmann Nils Andersen på D/S «Borgerstad» sendte inn til Bud & Hilsen nr. 3/1920. Han forteller om den aller første julefeiringen på leseværelset i 1919:

jolde jonens hovedstyre i Norge. Med jevne mellomrom kom sjømannspresten fra Philadelphia for å holde jonens hovedstyre i Norge

Siden jeg har hatt den glæde at faa besøke den nye sjømandskirke her i Baltimore, vil jeg sende bladet en liten beretning. Vi her paa D/S «Borgestad» blev innbudet til julefest i kirken 2. juledag. Selve juletræfesten skule jo ikke avholdes her før den 29. ds., men da vi skal gaa til sjøs før den tid blev det gjort ekstrafest for os, hvad vi jo var svært taknemlig for. Festen blev aapnet med juleevangeliet lest av hr. Assistent Tranberg. Efterpaa var vi alle smaa og gik rundt juletræet og sang de deilige julesange, som vi kjender fra vi var smaa, og mor lærte os dem. Ut paa aftenen servertes kaffe med julekake og frugt, og efterpaa hadde vi sang og musik av en dame og en herre her fra Baltimore. Alle som var tilstede fik hver en liten julegave som var meget kjærkommen. Festen slulttet ved ½12-tiden, og jeg haaper flere med mig gik fra festen med et lyst minde og ønsker om kirkens fremgang.

Del