Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder
Bud & Hilsen nr. 6/1999
Sjømannskirkens årbøker 1994–2002
Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2005

Del