Kilder

Skrevet av Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 8/1890
  • Vilhelm Vilhelmsen: «Den norske sjømannsmisjon i 75 år, 1864–1939.»Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, Bergen 1939
Del