Ikke et skip i sikte

I Berlin var det verken et norsk skip eller en norsk sjømann i sikte, men med mandatet som Norsk kirke i utlandet ble det likevel naturlig å etablere seg i storbyen hvor ca. 900 nordmenn oppholdt seg i første halvdel av 1990-årene – det var norske forretningsfolk, barnefamilier, kunstnere og studenter.

I september 1995 ble Kjell Asgeir Skartseterhagen ansatt som Sjømannskirkens første prest med fast base i Berlin. Tiltaket var et samarbeid med Svenska kyrkan i utlandet, og presten fikk base i lokalene til Victoriaförsamlingen. Sjømannskirkens tilstedeværelse i byen ble de første årene definert som et prøveprosjekt, før arbeidet ble vedtatt som fast virksomhet i 2002.

Antallet nordmenn har holdt seg relativt stabilt i årene Sjømannskirken har vært til stede i Berlin, og i 2011 bodde rundt 1000 nordmenn i Berlin.Sjømannskirken har siden starten drevet oppsøkende virksomhet blant nordmennene, hovedsakelig gjennom deltakelse på ulike norske arrangementer. I tillegg til å ha ulike tilbud for småbarnsfamilier og ungdom, har et viktig mål de siste årene vært å etablere seg som en kulturarena for de mange norske kunstnerne i Berlin.

Del