Samarbeid i mangfoldets by

Samarbeidet med Victoriaförsamlingen ble viktig for Sjømannskirken, og gjorde at en kunne tilby et langt bredere menighetstilbud for nordmennene enn organisasjonens budsjett i utgangspunktet gav rom for. Sjømannspresten har også hatt tett kontakts med studentorganisasjonen ANSA om tilbud for norske studenter i Berlin, med norske foreninger i byen og med den norske ambassaden.

I en by med stort kirkelig mangfold falt det også naturlig å delta i ulike økumeniske fora, i tillegg til å ha kontakt med den lokale tyske prestegruppen og danske og finske menigheter. 

Del