Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Beretning om Den norske sjømannsmisjons virksomhet i treårsperioden 1934–1937
  • Beretning om Den norske sjømannsmisjons virksomhet 1937/38
  • Bud & Hilsen nr. 9/1929
  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner i 50 år 1864–1914. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, Bergen 1914
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjonen i 75 år, 1864–1939. Bergen 1939
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år. Bergen 1964
  • Informasjon om byen Blyth, www.thejournal.co.uk [lesedato 26.7.2013]
  • Årsberetning fra North Shields 1926
Del