Et utfordrende arbeid

Det var assistent Anton Jæger som ble sendt ut som Sjømannskirkens første arbeider i Bordeaux – en oppgave han raskt oppfattet som litt av en utfordring. For det første kom en del av de norske skipene ikke en gang inn i havn. For det andre hadde mange av de norske skipene nesten bare utenlandsk mannskap. Og så var det problemet med de arbeidsledige sjømennene som gikk på fylla i byen, som Jæger også fortalte om til Bud & Hilsen nr. 18/1910: «Her har i sommer været forholdsvis en hel Del ledige Sjømænd iland, paa “Bisnessen”, som de siger, og blant disse flere forkomne, riktig “drivende Vrag”. Jeg vil nævne et Eksempel blant flere. Han var Nordmand. Stor af Vekst, næsten 3 Alen høi, bredskuldret og grovlemmet. Riktig en kjempekar hadde han engang været. Men nu var han omtrent ødelagt af Drik.»

Sykebesøk ble også en viktig del av Sjømannskirkens arbeid i byen, ettersom mange av de norske sjømennene som kom med last fra Afrika var blitt smittet av ulike sykdommer, blant annet malaria.

Del