Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemd

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 18/1910; nr. 13&14/1912; nr. 17/1933; nr. 5&6/1932; nr. 11/1932
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjon i 75 år, 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, J. D. Beyer A.S Boktrykkeri, Bergen 1939
Del