Aktiviteter for norske barnefamilier

I midten av 1990-årene var det rundt 1250 nordmenn i Brüssel-området. Til sammenligning hadde antallet steget til rundt 1500 i slutten av 2000-årene. Hovedsakelig utgjorde nordmennene i området barnefamilier som oppholdt seg i byen for en periode på 3–5 år, i forbindelse med arbeid i norske bedrifter eller politisk i forhold til EU. Sjømannskirken i Brüssel har derfor satset aktivt på familiegudstjeneste, søndagsskole og andre aktiviteter for barn og unge som barneklubb, juniorklubb, knøttekor, ungdomshappening, foreldre/barn-treff og idrettsaktiviteter.

For å komme i kontakt med flere av nordmennene i området har det også vært viktig med besøk hos bedrifter og norske ansatte på ulike kontorer i regionen, og å være en kanal for kulturutveksling.    

Del