Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 10/1982
  • FOKUS, Organ for menighetene i Brussel og Luxembourg nr. 3/10
  • FOKUS, Organ for menighetene i Brussel og Luxembourg nr. 1/11
  • Sjømannskirkens årbøker 1982–1984; 1983–1994; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
Del