Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Leif Brunvand: Glimt og gløtt fra arbeidet i skotske havner. Den norske sjømannsmisjon i krigsårene 1940–1945.Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen 1946
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i 100 år, 1864–1964. Den norske sjømannsmisjons forlag, 1964
  • Om den norske fiskeflåten under andre verdenskrig, www.arkivverket.no, [lesedato 24.10.2013]
  • Hilsen fra sjømannsmisjonens virke i Skottland (In co-operation with the British Council), årganger 1–5
  • Årsberetning for Sjømannskirkens virke i Buckie 1944
Del