Kjerka i Boca

Selv om det fremdeles ikke ankom så mange norske skip, tok sjømannskirken opp igjen arbeidet i Buenos Aires. Og i 1907 flyttet sjømannskirken til nye lokaler i Boca. Forholdene var ikke spesielt gode – lokalene var beskjedne og området farlig. Men kirken ble på denne adressen et viktig samlingspunkt for skandinaviske sjøfolk, frem til en kunne flytte inn i nybygget kirken i 1920.

Sjømannsprest Ivar Walles beretning fra kirken i Boca formidler tilstandene slik:

«Det hendte noen ganger at Riachuelo, elven som renner gjennom Boca, steg voldsomt. Da kom kloakkvannet sprutende opp gjennem kirkegulvet og ble stående i en meters høide, saa orgel og stoler og benker fløt omkring. En gang da vannet sank, ble det liggende en stim kattfisk paa kirkegulvet.

En gang stakk en italiener sin fiende i hjel utenfor porten, og kom løpende inn med sin blodige kniv og ble tatt av politiet ute på “patioen”.»

Del