Nedgang i norske skipsanløp

Festene på sjømannskirken i Buenos Aires var fortsatt populære, men i 1950-årene var likevel antallet norske skip som kom i havn betraktelig mindre enn før andre verdenskrig. Årlig ankom nå rundt 200 skip. Spesielt skapte den politiske usikkerheten som fulgte da Peron ble styrtet i 1955, sammen med høy inflasjon, spesielt dårlige vilkår for handel og skipsfart.

På begynnelsen av 1970-årene gikk den norske skipstrafikken enda mer tilbake. Delvis skyltes nedgangen omlegginger i næringen, som følge av at tradisjonell linjefart ikke lenger viste seg lønnsomt. I tillegg skyldtes utviklingen også Argentinas økonomiske problemer i perioden, som gav kraftige utslag for import og eksport av varer. Som følge av dette ankom det nå bare rundt 100 norske skip årlig.

Midt på 1970-tallet ble det tale om ekspropriering av kirken, da det skulle bygges motorvei gjennom området. Derfor ble kirken solgt i 1978, og virksomheten midlertidig innstilt. I 1985 besluttet Representantskapet å ikke gjenoppta arbeidet i Buenos Aires. Stasjonen fortsatte likevel en stund som besøksstasjon, med gudstjenester to til fire ganger i året.
Sjømannskirken ble til slutt revet. Motorveien ble påbegynt, men aldri fullført.

Del