Ny kirke og norske immigranter

I 1920 kunne sjømannskirken innvie nybygget kirke, noe lenger borte fra havneområdet. På grunn av den nye beliggenheten, kom sjømannskirken nå i større grad til å fungere som kirke også for fastboende nordmenn. Gjennom 1920-årene økte også den norske immigrasjonene til Buenos Aires betraktelig, hovedsakelig grunnet arbeidsløshet i hjemme i Norge og strengere restriksjoner på innvandring til USA. I 1930 bodde det trolig rundt 1000 nordmenn i byen. Hovedgruppen av de nye innvandrerne var ressurssterke forretningsfolk og ingeniører, som kom til å utgjøre viktige bidragsytere til kirkeøkonomien.   

Del