Seilskutenes siste storhetstid og linjefart

Da det i 1911 for første gang ble etablert regelmessig linjefart mellom Norge og USA, gjorde dette sitt til at både flere skip og nordmenn ankom Buenos Aires.

Under første verdenskrig ble så nesten hele den norske handelsflåten trukket ut av de mest utsatte torpederingsfarvannene, og satt i fart mellom USA og Sør-Amerika. Det var derfor ingen sjeldenhet å se opptil 20 norske skip samtidig i Buenos Aires’ havner på denne tiden. Og forholdene holdt seg. I 1922 kunne sjømannsprest Johan Nielsen (sjømannsprest i Buenos Aires i perioden 1914–1933) melde fra om at han hadde utført over 800 skipsbesøk.

Unge Johan Nielsen var forøvrig en populær mann blant sjøfolkene i Buenos Aires, og han gikk kreativt til verks for å holde guttene unna de mange barene. Lørdagen var faren størst, mente han, da sjøfolkenes penger brant i lommen etter å bli brukt på fest og moro. Men Nielsen var ikke redd for en utfordring og tok opp konkurransen med drikkebulene. Derfor arrangerte han lørdagsfest på sin egen måte. Etter å ha tatt sjømennene med på sightseeing i Buenos Aires gater, ble kvelden avsluttet med middag på en av byens fine restauranter, før de ble eskortert tilbake til skipene. Tiltaket skal ha blitt svært populært fra første stund, men hvem som betalte for herlighetene visste i begynnelsen ingen. Ryktene gikk blant sjøfolkene at det var sjømannspresten selv som finansierte både tur og middag av egen lomme, før kapteinene etter hvert begynte å betale for tiltaket. «… Vi er noen fyllefanter alle sammen, men når Nielsen kommer om bord blir vi pene gutter hver eneste mann,» skal en sjømann ha fortalt.

Del