Kilder

Skrevet av Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 9/1913
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjon i 75 år, 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, Bergen 1939
Del