Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder:

  • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993
Del