Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Beretning og Regnskap for året 1903–1904 vedkommene Foreningen til evangeliets forkynnelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havne. Bergen 1904
  • Ernst Hallen: Nordisk kirkeliv under sydkorset. Durban 1930
  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner i 50 aar 1864–1914, Festskrift utgit av foreningens hovedstyre. A/S John Griegs boktrykkeri, Bergen 1914

Del