Arven etter sjømannskirken i Cardiff

I lokalmiljøet var det mange med norsk tilhørighet som ønsket å bevare den gamle sjømannskirken. Og også i Norge var det interesse for kirken. Etter at den hadde stått forlatt i 12 år, ble kirken i 1987 demontert og bevart som kulturminne. I 1992 ble kirken satt opp igjen i Harbour Drive i Cardiff Bay. Per 2014 er den gamle sjømannskirken drevet som kunstsenter, og er fortsatt et viktig kulturelt møtested for nordmenn og andre med tilhørighet til Norge.  

Del