Blomstrende kristenliv

I slutten av 1870-årene økte den skandinaviske skipsfarten på Cardiff betydelig, og sjømannskirken var så godt besøkt at det ble plassproblemer. Det var behov for et større kirkerom, og kirkebygningen ble derfor utvidet i 1883. Den ble deretter ytterligere utvidet og ombygget i 1885, 1889 og i 1894.

På begynnelsen av 1900-tallet var skipstrafikken fremdeles stigende, og under første verdenskrig ble Cardiff og de andre havnene rundt Bristolkanalen travlere enn noensinne. Strenge krigsrestriksjoner gjorde det vanskelig for sjøfolkene å ferdes fritt i land, og sjømannskirken ble en av de få stedene sjøfolk fikk anledning til å møtes.

Del