Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Ivar Th. Aarseth og C. Bruun: Den norske Sjømandsmission i Bristolkanalesns Havne, 1866-1916. Cardiff 1916
  • Bud & Hilsen nr. 19/1916
  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar 1864-1889. Bergen 1889
  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Nettside om norske kirker i Wales, www.ashgroveinn.co.uk [lesedato 5.11.2013]
  • Kirkens hjemmeside, www.norwegianchurchcardiff.com [lesedato 5.11.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1957; 1958–1960

Del