Nedleggelse - men fortsatt drift i lokal regi

I mellomkrigstiden fulgte vanskelige økonomiske tider, og den skandinaviske skipstrafikken på Cardiff gikk tilbake – og dermed også antallet besøkende på sjømannskirkens leseværelse. Den britiske kullindustrien var i store vansker, og norske skip fikk dermed stadig færre fraktoppdrag fra havnene. Etter andre verdenskrig gikk skipstrafikken ytterligere tilbake. Og i sjømannskirkens årsrapport fra 1957 fortelles det om et årlig besøk på kun ca. femti norske skip i Cardiff. I 1959 la derfor Sjømannskirken ned virksomheten i byen.

De norske immigrantmiljøet i Cardiff holdt kirken åpen på frivillig basis i årene som fulgte. Senere ble kirken benyttet av estlandske, latviske og tyske menigheter, men også de trakk seg ut, og kirken ble forlatt i 1975.

Del