Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 18/1934; nr. 12/1936; nr. 12/1937; nr. 6/1939
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjon i 75 år, 1864–1939, Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, Bergen 1939

Del