Stor glede over nytt leseværelse

I følge bestyrer Henriksen, var imidlertid tilstandene for norske sjøfolk ikke så ille som ryktene i Norge skulle ha det til. Og han kunne fortelle at Constantza i seg selv var en riktig vakker og idyllisk by. De første årene i drift var den norske tankskiptrafikken på Constantza i økning. Tankskipene hadde i tillegg her lenger liggetid enn i andre oljetankhavner. Besøket på sjømannskirkens leseværelse viste seg å være over all forventning, og allerede i 1936 måtte en skaffe større lokaler.

Det ble også en utpreget sjømannskirke, ettersom det ikke fantes en eneste fastboende norsk familie i byen uten om den norske konsulen og rederienes representanter.

Det er gledelig å se, hvor ordentlig stort antall av våre sjøgutter finner veien til sjømannskirken, og hvor de synes å finne seg til rette. Et par tre kvelder for uken er det fest med kaffe og vafler og hjemmebakte kaker og megen hygge. Det har forresten lett for å bli »fest« hver kveld på et sted som dette, i hvert fall må gjerne kaffekjelen frem. Høidepunktet hvad deltagerantall på festene angår nåddes med hele 250 på en fest. Men ellers varierer det fra 15–20 og oppover.

FRA CONSTANTZA, BUD & HILSEN NR. 12/1937

Del