En kirke i vekst og et norsk miljø i endring

Med utvidelsen av arbeidet på Costa del Sol ble det også nødvendig med større stab, og fra høsten 2003 ble det ansatt flere nye medarbeidere ved kirken. Med over 10 ansatte er sjømannskirken per 2014 en av organisasjonens største.

At Sjømannskirken har satset så tungt på Costa del Sol henger tett sammen med utviklingen av det norske miljøet i området. I tillegg til de mange tusen turistene, regner en med at det bor inntil 15–20 000 nordmenn på Costa del Sol over kortere eller lengre perioder. Tradisjonelt sett har de fleste vært pensjonister, men i de senere årene har stadig flere unge nordmenn funnet seg arbeid i området. Atlantis medisinske høyskole har også brakt mange norske studenter til regionen, rundt 150 de siste årene. I tillegg kommer det stadig flere småbarnsfamilier i sommermånedene, og den norske skolen i Malaga har omtrent 100 norske elever.

Sjømannskirken har fulgt med i endringene i det norske miljøet, og arbeidet rettes nå mot både pensjonister, studenter og småbarnsfamilier. Blant annet arrangeres det hver onsdag i studieåret, og ellers etter interesse, «Ung på Solkysten-kafé» i den svenske kirken i Fuengirola.

Del