Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 2/1990
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Costa del Sol, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

Del