Menigheten i Fuengirola

Samtidig som den nye norske kirken El Campanario ble bygget opp, ble tilknytningen til den svenske kirken i Fuengirola videreført. Våren 2000 ble den siste for pionerene Lilly og Jan Walle. I over 10 år hadde de sammen med andre ildsjeler jobbet for å utvikle menighetsarbeidet på Costa del Sol. Selv om de trakk seg tilbake, var det viktig for Sjømannskirken å kunne drive videre i Fuengirola. Mange eldre som bor i Fuengirola, har ikke mulighet til å komme seg til El Campanario, og det lokale tilbudet er derfor viktig. I overgangen til 2012 trakk den svenske kirken seg ut fra kirken i Fuengirola, men en svensk kirkeforening med norsk innslag har drevet videre på frivillig basis. 

Del